ORGANISATIEONTWIKKELING

Wij creëren een nieuw evenwicht naar groei

Heeft jouw organisatie een hoger doel dat iedereen inspireert?

Organisatieontwikkeling

Duurzaam leiderschap is een katalysator in de ontwikkeling van je organisatie

Een organisatie in balans kan elke verandering aan.

Door de kracht van de organisatie en ambitie van je medewerkers centraal te nemen, creëer je verbinding op de werkvloer en zorg je voor een duurzame ontwikkeling van de organisatie.

Het start met leiderschap, met een duidelijke visie en een focus die iedereen verbindt. Een leider die kan verbinden op de strategische doelen van de organisatie én de persoonlijke doelen van zijn werknemers, zorgt voor echte versnelling. Die ontwikkeling zal ook voor iedereen houdbaar moeten zijn. Zodra er onbalans is, zal er weerstand ontstaan.

Een gezonde organisatie is in balans en zorgt voor een ontwikkeling voor iedereen en omgeving.

Hoe blijft je organisatie bij met de ontwikkelingen in de markt en de maatschappij?

Om succesvol te zijn als organisatie is het nodig blijvend  te leren en te ontwikkelen.

Dat kan niet anders dan door de mensen centraal te zetten, te werken vanuit hun kern en te focussen op de lange termijn.

Hoe realiseren we dat binnen jouw organisatie?

In onze aanpak is het echte gesprek en het contact met de organisatie zeer belangrijk. We willen dan ook goed onder de motorkap kijken en het waarom begrijpen.

Vanuit de ontwikkelingsvraag en organisatiecultuur maken we helder voor welke uitdagingen je organisatie staat en hoe je die het beste aangaat.

Wat zijn de strategische doelstellingen voor het komende jaar? Waar staat je organisatie over vijf jaar? En hoe leveren je medewerkers een constante waardevolle bijdrage aan de organisatiestrategie?

Wij zorgen ervoor dat mensen binnen je organisatie zich verbonden voelen met elkaar en met het doel van de organisatie als geheel.

Dit doen we door te werken met zogenaamde ‘hogere doelen’ zoals duurzaamheid of sociale betrokkenheid.

Wij zijn een organisatie groeiversneller en zorgen dat iedereen in zijn kracht komt naar gezonde groei. Neem dan contact op. Klik hier!