TRANSITIEMANAGEMENT

Wij zorgen voor een houdbare en gezonde transitie

Heeft jouw organisatie een nieuwe impuls nodig?

Transitiemanagement

Onze transitiemanagers gaan door waar interim-managers stoppen!

Wij weten uit ervaring dat interim management alleen werkt als er verandering is naar de lange termijn.

Anders kijken, anders verbinden en anders ontwikkelen: dát is de kracht van onze transitie managers.

Je ziet dat je organisatie toe is aan nieuw leiderschap. Je wilt eigenlijk iemand met een bredere ervaring en blikveld. Je zoekt iemand die meer kan brengen?

Wij zorgen voor een nieuwe balans, leiderschap dat houdbaar is op de lange termijn.

Wat doen wij anders?

Het gaat niet om het vervullen van een vacature. We weten dat er een onbalans is ontstaan door het wegvallen van een leidinggevende positie. We weten ook dat iemand van buiten de organisatie begeleid dient te worden om succesvol te zijn.

Om de juiste persoon op de juiste plek te selecteren, bepalen we gezamenlijk welke focus de organisatie nodig heeft, hoe de transitie manager het best kan verbinden en in welke fase van ontwikkeling je organisatie opereert.

Wij bieden maatwerk aan en weten dat de ervaring en klik bepalend zijn, maar ook dat iedereen uniek is.

Voorwaarde is dat we een eerlijk beeld krijgen van de situatie. We willen daarom eerst met alle stakeholders een gesprek aangaan want zij zullen uiteindelijk ook de eindbeslissing nemen.

Samen met jou leggen we vervolgens vast welk type leiderschap nodig is om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Op basis van deze situatieanalyse zoeken we de geschikte kandidaat uit ons brede netwerk van transitie managers. 

Wij begeleiden al onze transitie managers gedurende de opdracht door schaduwmanagement van onze executive coaches. Zo waarborgen wij succes en resultaat voor alle partijen. Kortom: wij zorgen voor transities die houdbaar zijn.

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van transitie management?

Neem dan contact op. Klik hier!